Ιστορική Αναπαράσταση

Μια ομάδα καλλιτεχνών και τεχνικών αναλαμβάνει να δημιουργήσει πραγματικές εικόνες από ιστορίες γραπτές και προφορικές. Το ταξίδι ξεκινά από την έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών για το θέμα . Αναζητάμε μουσικά, ιστορικά, λογοτεχνικά αρχεία . Ερευνάμε την προφορική παράδοση για να δημιουργήσουμε τις εικόνες μας.. Έπειτα οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν δράση . Δίνουν ζωή σε ότι είναι απαραίτητο για να αναβιώσουμε το θέμα μας. Τέλος ζούμε την ιστορία που μέχρι χθές διαβάζαμε στα βιβλία.