Θεατρικές Παραγωγές

Από τη σελίδα στη σκηνή

Η παραγωγή, ο σχεδιασμός και η τεχνική κάλυψη ενός έργου παραστατικής τέχνης απαιτεί γνώση, εμπειρία, ενέργεια, προσαρμογή και ετοιμότητα . Ελάτε να συντονίσουμε την ομάδα δημιουργών έτσι ώστε η μία τέχνη να διαδέχεται την άλλη στο δημιουργικό ταξίδι  από τη σελίδα ώς τη σκηνή.