Μουσική

Παίξε την γλώσσα των σκέψεων και των συναισθημάτων.

Ως μουσική ορίζουμε την παγκόσμια γλώσσα με την οποία αποδίδει κάποιος ρυθμό και μελωδία και ταυτόχρονα επικοινωνεί την σκέψη και τα συναισθήματά του. Η αρμονία και η πειθαρχία που διδάσκει η μουσική γίνονται εσωτερικό βίωμα οξύνοντας έτσι την ευφυία και την αντίληψη του μουσικού. Μέσα απο τα παγκόσμια μουσικά ρεύματα γνωρίζει κανείς την κουλτούρα, τις ιδέες και τις αρχές άλλων πολιτισμών, την ευφυία και την δημιουργικότητα συνθετών ανά τον κόσμο.

Μαζί μας μπορεί κάποιος να σπουδάσει:

Κλασσικά όργανα

  1. Πιάνο
  2. Κιθάρα

Παραδοσιακά όργανα

  1. Σαντούρι
  2. Αρμόνιο

Λαικά όργανα

  1. Μπουζούκι εξάχορδο
  2. Τζουρά
  3. Μπαγλαμά

Σύγχρονα όργανα

  1. Ακουστική κιθάρα
  2. Ηλεκτρική κιθάρα