Θέατρο για Παιδιά

Για τα παιδιά, το ζωντανό θέατρο μπορεί να είναι μια μαγική εμπειρία. Μπορεί να τους μυήσει σε νέες ιστορίες και χαρακτήρες, να τους διδάξει πώς να εκτιμούν τη ζωντανή παράσταση και να καλλιεργήσει τη φαντασία τους. Είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος κοινονικοποίησης.Ενισχύει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση, βοηθά να αναπτυχθούν η κριτική σκέψη και η επικοινωνία.