Σκοπός

Η εταιρεία spotlight, είναι εταιρεία παραγωγής Θεατρικών και πολιτιστικών έργων. Δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2019 από επαγγελματίες του Θεατρικού και μουσικού κλάδου. Η ανάδειξη έργων, Ελλήνων και ξένων δημιουργών μέσα από τις τέχνες, είναι ο κύριος σκοπός μας.

Ο κύκλος φωτός που σχηματίζεται πάνω στο μαύρο δάπεδο της σκηνής, ονομάζεται στη διεθνή θεατρική ορολογία SpotLight .

Αναλαμβάνοντας Δράσεις με στόχο την προαγωγή του πολιτιστικού και πολιτισμικού επιπέδου, τη μελέτη, σπουδή, ανάδειξη, προβολή και διάδοση Θεατρικών έργων,  την οργάνωση εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου με Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα την προώθηση του εθελοντισμού και την Παραγωγή και Διαχείρηση πολιτιστικού έργου, ευελπιστούμε να οδηγήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους, μέσα στον φωτεινό μας κύκλο.

Kόκκινος Μιχάλης